Βιβλιοθήκη Δημοτικού Οργανισμού Θήβας

Οιδίποδος & Πινδάρου, 32200 Θήβα
τηλ.2262027400
e-mail: libdth@otenet.gr